Het Raad van Beheer is samengesteld door minimum 4 beheerder en maximum 8. De beheerder zijn verkozen door de Algemene Vergadering.

Zij zijn verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en de organisatie van de club.

De beheerders kunnen gecontacteerd worden via e-mail : contact@cracbelgium.com

Robert MICHEL
Robert MICHEL
Beheerder & Voorzitter
Christian DE MAEYER
Christian DE MAEYER
Beheerder & Ondervoorzitter
Yves DE KELPER
Yves DE KELPER
Beheerder & Secretaris
Pierre BOUSSON
Pierre BOUSSON
Beheerder & Penningsmeester
Jean-Pierre DELOMBAERDE
Jean-Pierre DELOMBAERDE
Beheerder & Verantwoordelijke trackdays
Cyrille PASTOREK
Cyrille PASTOREK
Beheerder & WebMaster
Eric LECLUSE
Eric LECLUSE
Beheerder